Algemene Voorwaarden

1. Duur lidmaatschap
Door inlevering van een ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Tanoshimi Sport. Tanoshimi Sport staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89640233.
Het lidmaatschap van Tanoshimi Sport wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.

2.    Deelnemersbijdrage
Tanoshimi Sport maakt gebruik van Tikkie voor het innen van de contributie. Afhankelijk van de gekozen betaaltermijn ontvangt u vooraf aan het nieuwe kwartaal/sportjaar een Tikkie-betaalverzoek via whatsapp.
Tanoshimi Sport heeft het recht om jaarlijks het lesgeld aan te passen.

3.    Gemiste lessen
De les/cursusbijdrage dient ook te worden voldaan – indien om welke reden ook – de lessen niet worden gevolgd. Bij langdurige afwezigheid wordt het lopende kwartaal normaal berekend; alleen bij tijdige melding kan de contributie worden stopgezet en worden doorgeschoven. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald.

4.    Openstelling en sluiting sportschool
Tanoshimi Sport is gesloten op erkende feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Bij het vaststellen van de contributie is hier rekening mee gehouden. U dient om die reden door te betalen gedurende de vakanties.

5.    Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk/per e-mail te geschieden. Dit kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal/sportjaar afhankelijk van het abonnement. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald.
Tanoshimi Sport behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

6.    Aansprakelijkheid
Deelname aan de judolessen, wedstrijden en aanverwante activiteiten geschied geheel op eigen risico en aansprakelijkheid.
Tanoshimi Sport is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

7.    Communicatie
Bij vragen gelieve zoveel mogelijk per e-mail communiceren. Het e-mailadres wordt dagelijks gecontroleerd en alle mailtjes worden z.s.m. behandeld.

Scroll naar boven